Crtež kuće s energetskim certifikatom

O nama

NIS d.o.o. je privatna tvrtka osnovana 1995. godine.

Možemo Vam ponuditi usluge na temelju višegodišnjeg iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije, stručnog nadzora, energetskog certificiranja, te savjetovanja i inženjeringa u razvoju projekata.

Ovlašteni smo od strane Ministarstva za obavljanje Energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata za jednostavne i složene objekte.

Kao ovlašteni projektanti i članovi komore nudimo usluge izrade projektne dokumentacije i nadzora nad izgradnjom najrazličitijih objekata.

Slika tlocrta

Projektiranje

Od preliminarnih procjena, preko razvoja projekta, do same izgradnje i puštanja u pogon, profesionalno izvedena tehnička dokumentacija, usluge konzaltinga i detaljan nadzor osiguravaju finalizaciju projekta po najvišim standardima. Naš tim ovlaštenih inženjera u mogućnosti je izvesti sva projektna rješenja usklađena s važećom zakonskom regulativom, propisima, domaćim i međunarodnim normama, te pravilima struke.

Nudimo usluge:

 • savjetovanja prilikom pripreme projekata i definiranja projektnih zadataka
 • projektiranje elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje
 • projekti energetske obnove objekata i pogona
 • projektiranje fotonaponskih elektrana
 • projektiranje i modernizacija javne rasvjete
 • izrade elaborata zaštite od požara, zaštite na radu
 • tehnička ispitivanja (elektroinstalacija, gromobrana, buka, sustavi zop…)

Slika zgrade

Nadzor

Pod obavljanjem poslova stručnog nadzora građenja podrazumijeva se obavljanje svih poslova kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, a obavlja ga nadzorni inženjer. Samostalno nudimo stručni nadzor ovlaštenih osoba na svim elektrotehničkim radovima, a zajedno sa partnerima smo u mogućnosti ponuditi i sveobuhvatni nadzor svih radova prilikom izgradnje objekta.

Zajedno sa partnerima nudimo i tehnička ispitivanja:

 • ispitivanje električnih instalacija
 • ispitivanje sustava zaštite od munje (gromobrana)
 • ispitivanja vatrodojave
 • buka okoliša
 • zvučna izolacija

Crtež obične i štedne žarulje

Energetski certifikat

NIS d.o.o. iz Splita je ovlaštena tvrtka od strane Ministarstva za obavljanje Energetskih pregleda i izdavanje Energetskih certifikata za jednostavne i složene objekte, kao i za Energetske preglede javne rasvjete.

Kao tvrtka specijalizirana za Energetske preglede do sada smo obavili više od tisuću Energetskih pregleda i izradili Energetske certifikate. Od stanova i apartmana do najsloženijih objekata javne namjene.

Crtež penjanja po energetskim razinama
Tko je dužan imati energetski certifikat:

Nove zgrade - prije uporabe odnosno puštanja u pogon novogradnje moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada.

Prodaja nekretnine - vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela (stan, apartman, poslovni prostor...) dužan je imati energetski certifikat kod njezine prodaje od 1. srpnja 2013. godine. Kupac zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ima pravo uvida u energetski certifikat.

Najam nekretnine - pojedinačne i samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu.

Zgrade javne namjene - javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene.

Energetska obnova - prilikom prijave na natječaje energetske obnove Energetski pregled i Energetski certifikat je neophodni dokument kojim se dokazuje postojeće stanje objekta.

Nudimo - izradu energetskih certifikata i projekta energetske obnove za najrazličitije objekta od stambenih zgrada i obiteljskih kuća do najrazličitiji objekta poput hotela, poslovnih zgrada, vrtića, škola, …