Čemu služi energetski certifikat?
 1.  
 2. Energetski certifikat omogućuje kupcu, najmoprimcu ili budućem korisniku uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Primarna svrha energetskog certificiranja, tj. energetske certifikacije je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje.
 3.  
Tko je dužan osigurati energetski certifikat zgrade kod njezine prodaje?
 1.  
 2. Vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela dužan je imati energetski certifikat kod njezine prodaje od 1. srpnja 2013. godine. Kupac zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ima pravo uvida u energetski certifikat.
 3.  
Je li dozvoljeno provoditi energetski pregled i izdati energetski certifikat za bespravno sagrađenu građevinu ili građevinu za koju je predan zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju?
 1.  
 2. Energetski se pregled provodi i energetski certifikat izdaje za zgrade ili njihove posebne dijelove neovisno o odobrenju za gradnju odnosno ozakonjenju.
 3.  
Imam kuću ukupne bruto građevinske površine 460m², grijanje je isključivo lokalno split klima uređajima. Ovlašteni certifikator je rekao da kuća spada u složeni tehnički sustav. Zanima me je li on u pravu?
 1.  
 2. Ovlašteni certifikator je u pravu. Prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada („Narodne novine“ broj 81/12., 64/13.) propisano je da su zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom stambene i nestambene zgrade građevinske (bruto) površine manje ili jednake 400 m².
 3.  
Je li potrebno izraditi certifikat za kuću koja se prodaje, a u postupku je legalizacije?
 1.  
 2. Da. Potrebno je.
 3.  
Obnovio sam fasadu na legaliziranoj kući vlastitim sredstvima. Zanima me imam li pravo na povrat dijela uloženih sredstava i koliki je taj dio?
 1.  
 2. Pravo na subvenciju dijela investicije u energetsku učinkovitost obiteljske kuće prema Programu ostvaruje se preko natječaja općine, grada odnosno županije i to za radove koji se namjeravaju izvesti. Subvencija se ne može ostvariti mimo natječaja i za radove koji su izvedeni prije nego što je prijava na natječaj prihvaćena.
 3.  
Pokrenuo sam postupak izdavanja uporabne dozvole. Treba li mi energetski certifikat u tom postupku?
 1.  
 2. Treba, ako tražite uporabnu dozvolu za zgradu koja se grije odnosno hladi u skladu s njezinom namjenom, to su u pravilu zgrade stambene i poslovne namjene te ako ta zgrada ima ukupnu korisnu površinu 50 m²i više. Prilikom izdavanja uporabne dozvole energetski certifikat nije potreban za industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama. Obaveza pribavljanja energetskog certifikata prilikom izdavanja uporabne dozvole proizlazi iz članka 24 stavka I Zakona o gradnji (NN153/13)
 3.  
Htio bih prodati stan u Dioklecijanovoj palači u Splitu. Najprije ga moram ponuditi za Pravo prvootkupa Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i DUUDI-u! Moram li tom prigodom imati energetski certifikat?
 1.  
 2. Vlasnik koji prodaje zgradu ili njenu posebnu uporabnu cjelinu dužan je svakom potencijalnom kupcu predočiti energetski certifikat pa tako i potencijalnim kupcima koji imaju pravo prvokupa.
 3.  
Kupoprodajni ugovor za stan od 20m² (u neboderu) sklopljen je u prosincu prošle godine, a prijenos vlasništva će se dogoditi u veljači ove godine, da li je u tom slučaju potreban energetski certifikat?
 1.  
 2. Nije, jer je ugovor o kupoprodaji potpisan prije 1.1.2014. kada je još bila na snazi odredba da se za prodaju stana, posebne uporabne cjeline, manjeg od 50 m² ne treba prilikom prodaje izrađivati energetski certifikat.
 3.  
Tvrtka je vlasnik poslovnog prostora od 56 m² kojeg želi prodati. U poslovnom prostoru nisu provedeni priključci struje i vode. Osim stambene pričuve nema nikakvih režijskih troškova. Je li tvrtka prije prodaje u obvezi napraviti energetski certifikat i na koji način s obzirom da nema troškova.
 1.  
 2. Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom. Zgradu poslovne namjene u pravilu se u zimskim mjesecima grije a u ljetnima hladi. Budući da ne znamo sve potrebne podatke a da je teško predočiti o kakvoj je poslovnoj namjeni riječ koja bi se mogla obavljati bez uporabe energije za rasvjetu, komuniciranje, grijanje itd. nije moguće u konkretnom slučaju dati decidiran odgovor. Za pretpostaviti je da će se za korištenje prostora u poslovne svrhe priključci ipak morati provesti. Iz čega proizlazi da potencijalnom kupcu treba pružiti informaciju o energetskim svojstvima zgrade.
 3.  
Rečeno mi je da dok traje oglašavanje ne moram imati energetski certifikat, jedino kod realizacije prodaje da se mora priložiti energetski certifikat.
 1.  
 2. Vlasnik zgrade odnosno njezina posebnog dijela dužan je prije prodaje pribaviti energetski certifikat. On ga je dužan kupcu predati a potencijalnom kupcu predočiti. U oglasu za prodaju objavljenom u medijima potrebno je navesti energetski razred zgrade. Ako oglas o prodaji u medijima objavljuje ovlašteni posrednik u prometu nekretnina i on je obvezan u oglasu navesti energetski razred. To se odredbe članka 24 Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.).
 3.  
Ako sada prodam stan bez energetskog certifikata mogu li ubuduće snositi sankcije zbog toga?
 1.  
 2. Zakonom o gradnji ("Narodne novine" broj 153/2013) propisane su novčane kazne u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna za pravne osobe odnosno u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za fizičke osobe koje kao vlasnici zgrade ili njezinog posebnog dijela ne pribave energetski certifikat prije njihove prodaje.
 3.  
Kuća koju prodajem nije dovršena. U medijima čitam da se za nedovršene zgrade ne izrađuje energetski certifikat. Do koje faze gradnje, u smislu obveze energetskog certificiranja, se zgrada smatra nedovršenom?
 1.  
 2. Ukoliko je zgrada dovršena na način da se može koristiti sukladno svojoj namjeni, a potrebno je koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom , potrebno je ishoditi energetski certifikat u slučaju prodaje.
 3.  
Upravo legaliziramo stambenu zgradu koje je samo prividno dovršena. Ima fasadu, ali samo u prizemlju postoje sve instalacije ali nisu izvedeni svi keramički, parketarski i o stali radovi. U arhitektonskom snimku stoji da zgrada nije dovršena. Mislim je odmah nakon legalizacije prodati. Moram li imati energetski certifikat?
 1.  
 2. Ukoliko je zgrada dovršena na način da se može koristiti sukladno svojoj namjeni, a potrebno je koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom , potrebno je ishoditi energetski certifikat u slučaju prodaje.
 3.  
Prodaje se kuća koja će odmah nakon prodaje biti srušena jer će se na toj lokaciji izgraditi nova zgrada. Moram li imati energetski certifikat?
 1.  
 2. Ukoliko će kuća odmah nakon prodaje biti srušena , potrebno je u kupoprodajnom ugovoru navesti da se radi o prodaji kuće koja će odmah nakon prodaje biti srušena, te da iz tog razloga nije pribavljen energetski certifikat.
 3.  
Od kada stanovi manji od 50 m² moraju imati energetski certifikat?
 1.  
 2. Od 1.1.2014. godine i stanovi koji su manji od 50 m² moraju imati energetski certifikat.
 3.  
Moram li vaditi energetski certifikat, ako prodajem vinograd i klijet Kljet je oko 48m²?
 1.  
 2. U konkretnom slučaju nije potreban energetski certifikat jer se prodaje zgrada koja je ukupne korisne površine manje od 50 m².
 3.  
Prema službeno dostupnom popisu pružatelja elektroničkih publikacija koje su objavljene na stranicama Agencije za elektroničke medije ne nalazi se niti jedna internetska stranica u vlasništvu naše tvrtke. Znači li to da korisnici, bez sankcije prekršajne kazne, mogu objaviti oglase bez navođenja energetskog certifikata na našim internetskim stranicama, budući da te stranice nisu klasificirane kao medij?
 1.  
 2. Tu se treba biti jako oprezan. Ako vlasnik zgrade oglašava prodaju zgrade koja nema energetski certifikat u tiskovini ili portalu koji nije medij on time ne krši odredbu Zakona o gradnji koja se odnosi na oglašavanje prodaje u medijima. Međutim treba imati na umu odredbe Zakona o gradnji koje propisuju da vlasnik ne smije prodavati zgradu odnosno njen posebni dio ukoliko nije izradio energetski certifikat. Vlasnik je dužan energetski certifikat dati na uvid potencijalnom kupcu te ga predati kupcu odnosno novom vlasniku. Ova obveza naravno ne vrijedi za nedovršene zgrade. Za te je zgrade energetski certifikat pribaviti kupac tj. novi vlasnik nakon što ih dovrši.
 3.  
U kojem obliku postojanje energetskog certifikata nekretnine mora biti navedeno u oglasu? Je li termin "Certifikat postoji'' zakonski dostatan?
 1.  
 2. Ne. Taj termin nije zakonski dostatan. U oglasu je potrebno navesti kojem energetskom razredu zgrada pripada a to je podatak iz energetskog certifikata.
 3.  
Ako nekretnina za prodaju ima točno 50 m², da li je za njeno oglašavanje potreban energetski certifikat?
 1.  
 2. Energetski certifikat nije potrebno izraditi za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m², što znači da je on potreban za zgradu koja ima 50 m² ukupne korisne površine.
 3.  
Je li potreban certifikat za prodaju stare kamene istarske kuće koja je građena prije više od sto (100) godina?
 1.  
 2. Osnovna je svrha energetskog certifikata pružiti informaciju o energetskim svojstvima zgrade vlasnicima i korisnicima te potencijalnim vlasnicima odnosno potencijalnim korisnicima zgrade, kako bi na temelju relevantnih informacija mogli donositi daljnje odluke o kupnji, ulaganju u povećanje energetske učinkovitosti itd. Energetski je certifikat potreban neovisno o godini izgradnje, materijalu od kojega je zgrada sagrađena itd.
 3.  
Iznajmljujem stan. Trebam li imati energetski certifikat? Tko će platiti izradu certifikata, ja ili svi suvlasnici?
 1.  
 2. Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13) ne definira tko treba platiti izradu energetskog certifikata. On definira situacije u kojima je potrebno imati certifikat i tko snosi sankcije ako certifikata nema. Što se iznajmljivanja tiče, u članku 203. Zakona navedeno je da se nakon 1.1.2016. ne može zgrada ili njen posebni dio (ured, stan), iznajmljivati, davati u najam ili na leasing bez energetskog certifikata. Odgovornost je na vlasniku zgrade odnosno posebnog dijela koji se iznajmljuje. Energetski se certifikat može izraditi za svaki pojedini posebni dio a moguće ga je izraditi za cijelu zgradu, u tom je slučaju za svakog vlasnika posebnog dijela izrada certifikata financijski povoljnija.
 3.  
Prodajem nedovršenu kuću pod krovom, u ovoj fazi još nema prozore, vrata, fasadu, nije uvedena struja. Moram li imati certifikat? Ako ne moram da li moram imati nekakvu potvrdu u kojoj je fazi gradnje kuća prodana da kasnije ne bi morao platiti kaznu (jer će je novi vlasnik dovršiti)?
 1.  
 2. U konkretnom slučaju prilikom prodaje odnosno oglašavanja prodaje nije potrebno izraditi certifikat jer se radi o nedovršenoj zgradi koja se očito ne može koristiti jer nema ni prozore ni vrata. Nikakva se posebna potvrda ne izdaje. Možete radi svoje sigurnost u kupoprodajnom ugovoru napisati da ste prodali nedovršenu zgradu bez vrata, prozora i instalacija. Zakon o gradnji u ovom slučaju kaže da energetski certifikat treba pribaviti novi vlasnik nakon što dovrši zgradu a prije nego što pribavi uporabnu dozvolu.
 3.  
Moraju li se certificirati samo stambene zgrade i stanovi koje se prodaju ili se moraju certificirati i kuće jer se svuda govori da certifikat treba samo za zgradu?
 1.  
 2. Zgradom se smatra zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Pojam zgrade na taj je način definiran člankom 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.). Što znači da se i kuća smatra zgradom u smislu Zakona o gradnji. Budući da je člankom 23. Zakona o gradnji definirano da se certifikat pribavlja za zgradu odnosno njen posebni dio ako je zgrada ukupne korisne površine veće od 50 m² proizlazi da se certifikat izrađuje i za stan koji se nalazi u zgradi ukupne korisne površine iznad 50 m².
 3.  
Energetski je certifikat u izradi. Mogu li biti kažnjen ako počnem prodavati nekretninu prije nego energetski certifikat bude izrađen?
 1.  
 2. Možete biti kažnjeni jer je člankom 171 Zakona o gradnji („Narodne Novine“ broj 153/13) propisano da vlasnik može biti kažnjen novčanom kaznom od 15 do 30 tisuća kuna, ako se radi o pravnoj osobi, odnosno od 5 do 10 tisuća kuna ako se radi o fizičkoj osobi, ako ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njenog posebnog dijela prije prodaje. Člankom 24 istog Zakona propisano je da je vlasnik dužan energetski certifikat predočiti mogućem kupcu a kupcu predati ili energetski certifikat ili njegovu kopiju.
 3.  
Koliko se dugo čeka na izradu certifikata?
 1.  
 2. Vrijeme potrebno za izradu energetskog certifikata ovisno o složenosti zgrade za koju se certifikat izrađuje i zauzetosti izrađivača može trajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana.
 3.  
Je li potreban energetski certifikat za prodaju stana od 49,05 m². Stan se nalazi u zgradi od 20 stanova.
 1.  
 2. Energetski je certifikat potreban za prodaju stana bilo koje površine koji se nalazi u zgradi koja je površinom jednaka ili veća od 50 m². Hrvatsko je zakonodavstvo u prijelaznom periodu propisivalo da se stanovi površinom manji od 50 m² korisnog grijanog prostora mogu prodavati i bez certifikata. Budući da Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada propisuje da se izuzeti od obveze mogu samostojeće zgrade, ali ne i posebni dijelovi tj. stanovi, s ukupnom korisnom površinom ispod 50 m² Hrvatska se kao punopravna članica bila dužna uskladiti s odredbama Direktive.
 3.  
Treba li vlasnik stana koji se iznajmljuje imati energetski certifikat?
 1.  
 2. Energetski certifikat obavezan je za nekretninu koja se iznajmljuje nakon 1.1.2016.
 3.  
Koje su kazne ukoliko vlasnik odnosno ovlašteni posrednik u prometu nekretnina ne pribavi energetski certifikat zgrade kod oglašavanja prodaje?
 1.  
 2. Kazne su propisane člankom 171. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/2013) od 18.12.2013. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za taj prekršaj pravna osoba kao vlasnik a ako je vlasnik zgrade fizička osoba tada je novčana kazna u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna. Kazna za pravnu osobu ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina iznosi od 15.000,00 do 30.000,00 kuna a za fizički osobu ovlaštenog posrednika novčana je kazna u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna.
 3.  
Je li potrebno izvršiti energetski pregled i izraditi certifikat za zgrade koje su registrirana kulturna dobra - spomenici kulture pojedinačne zaštite a u njima se obavljaju javne djelatnosti?
 1.  
 2. Zgrade koje su registrirano kulturno dobro nisu izuzete od obveze izrade energetskog certifikata. Znači, potrebno je izvršiti energetski pregled, izraditi energetski certifikat i izvjesiti ga na vidno mjesto.
 3.  
Suvlasnik sam kuće. Moja sestra i ja isplatit ćemo tetu, majčinu sestru, za njen dio nekretnine. Je li pri tome potreban energetski certifikat?
 1.  
 2. Budući da se radi o prodaji potrebno je izraditi energetski certifikat.
 3.  
Kuću koristimo samo ljeti i nikad ju ne grijemo iako ima ugrađeno centralno grijanje. Moramo li izraditi energetski certifikat ako se odlučimo na prodaju?
 1.  
 2. Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13) propisano je da energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene, te svaka druga zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup osim ako od te obveze nije izuzeta citiranim Pravilnikom. Kuće s ugrađenim centralnim grijanjem u kojima se grijanje ne koristi nisu izuzete citiranim Pravilnom što znači da je prilikom prodaje potrebno imati energetski certifikat.
 3.  
Prodajemo kuću sagrađenu 1952. Kuća bi se odmah nakon prodaje renovirala. Je li potreban energetski certifikat u ovom slučaju?
 1.  
 2. Energetski je certifikat potreban i u o ovom slučaju.
 3.  
DODATNA PITANJA
 1.  
 2. Svi odgovori na pitanja su dobiveni od strane Ministarstva graditeljstva.
 3. Više pitanja i odgovora možete pronaći na stranicama Ministarstva
 4. ili nam se obratite na info@e-certificiranje.eu
 5.  
Kontakt